Stupne výtvarného vzdelania

   

  1. Stupeň
  ( Základné výtvarné pojmy )

  - Kategória A : základy kreslenia, tieňovania a maľovania vodovými technikami, aktívna príprava skice anatómie a zátišia
  - Kategória B : plánovanie kompozície podľa geometrických tvarov, osvojenie kontrastu a smeru svetla, hľadisko, lineárna forma, proporcia a základná forma perspektívy
  - Kategória C : lavírovanie a gradácia, tvar a farba ako výtvarné faktory, aktívna práca s kompozíciou, zlatý prierez, mriežkové prenášanie, štúdia zátišia a živých modelov,  
  - Kategória D : hľadanie tvorivého štýlu, identifikácia a špecifikácia rukopisného prejavu, aktívna výtvarná práca v ateliéri a plenéri, maľba akvarelom, akrylom, základy oleja a vyššia forma perspektívy
  - Kategória E : zvládnutie techník olejovými farbami (podkladová vrstva, nanášanie vrstiev, vytváranie štruktúry, maľovanie suchým štetcom, odstraňovanie farby, použitie média)

  - Kategória F : hľadanie a osvojenie osobitých výtvarných prejavov, špecifikácia a kombinácia výtvarných žánrov so zameraním sa na zachovanie estetických a technických kritérií.
  - Kategória G : zvládnutie techník kresba, maľba, akvarel, gvaš, tempera, akryl, olej (suché na suché, suché na mokré, mokré na mokré) a kombinované techniky
  - Kategória H : analýza priestorových objektov (kresba a maľba zátišia, drapérie, návrh kompozície, náčrt), portrét sádrového modelu (kresba a maľba ruky, nohy, hlavy, farebná skica, stupňovanie tónov), maľba hlavy podľa živého modelu (maľba olejovými farbami, pozadie, tiene a lesky), stojaca a sediaca figurína (kresba a maľba aktu, anatómia ľudskej postavy), krajina a perspektíva (konštrukcia krajiny, vzťah hĺbky a farby), aktívna práca a osvojenie 12 výtvarných techník a 8 výtvarných smerov.

  Diplom udeľujeme na základe zvládnutia výtvarných pojmov obhájených absolventskými prácami.

   

  2. Stupeň
  ( Vyššie výtvarné pojmy a základy dejín výtvarnej kultúry )

  Z dôvodu ochrany know-how spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o  a  Didier Le Mar © sprístupňujeme obsah ako aj rozsah výtvarných hodín výlučne absolventom 1. stupňa výtvarných hodín.

  3. Stupeň
  ( Profesionálne výtvarné pojmy a samostatné techniky umenia využívané od staroveku po súčasnosť. )

  Z dôvodu ochrany know-how spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o  a  Didier Le Mar © sprístupňujeme obsah ako aj rozsah výtvarných hodín výlučne absolventom 2.stupňa výtvarných hodín.
                                                                 

  4. Stupeň
  ( Akademické techniky starých majstrov a najvyššie techniky moderného umenia.)

  Z dôvodu ochrany know-how spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o  a  Didier Le Mar © sprístupňujeme obsah ako aj rozsah výtvarných hodín výlučne absolventom 3.stupňa výtvarných hodín.

   

   

  Lucia Takáčová, galéria

  Didier Le Mar, galéria

  Spoločnosť

  BEAUTIFUL ART s.r.o
  Južná trieda 4.B
  040 01 Košice
   
  IČO: 46969276  DIČ: 2023681275
  Banka: Tatrabanka a.s.
  Účet: SK3711000000002946062789
   
   
   

  Kontakt

  BEAUTIFUL ART s.r.o
  Južná trieda 4.B
  040 01 Košice
   
  Tel.: +421944033123, +421944333202
  E-mail:
   
   

  VÁŽENÍ PARTNERI:

   

   

   

  Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o .a Didier Le Mar