NAŠA FILOZOFIA

  Galéria BEAUTIFUL ART sa venuje hlavne podpore a rozvoju umenia nie len na Slovensku, ale aj v Európe. Zameriavame sa na kvalitu umeleckého prejavu a na dušu autora a k spolupráci si striktne vyberáme autorov, ktorí majú svojou tvorbou čo povedať.

   

  Vychádzame z filozofie, že autor a jeho práca vytvárajú jeden celok. Akým autorom daný človek je, taká reprezentatívna je aj jeho práca. Neobmedzujeme sa na vzdelanie autora, pretože rozvinutý talent dokáže viac ako titul pred menom.

  Našim atribútom k spolupráci s autorom je jeho kreativita, inakosť, špecifickosť, výtvarná zručnosť a v neposlednom rade originalita. Preto sa snažíme podporiť a dať priestor aj našim absolventom po skončení súkromných hodín, čím sa stávajú diplomovanými umelcami, ktorí dostávajú priestor na vystavovanie a predaj svojich prác v našej galérii.

  Lucia Takáčová, galéria

  Didier Le Mar, galéria

  Spoločnosť

  BEAUTIFUL ART s.r.o
  Južná trieda 4.B
  040 01 Košice
   
  IČO: 46969276  DIČ: 2023681275
  Banka: Tatrabanka a.s.
  Účet: SK3711000000002946062789
   
   
   

  Kontakt

  BEAUTIFUL ART s.r.o
  Južná trieda 4.B
  040 01 Košice
   
  Tel.: +421944033123, +421944333202
  E-mail:
   
   

  VÁŽENÍ PARTNERI:

   

   

   

  Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o .a Didier Le Mar