Poučenie

  BEAUTIFUL ART gallery poskytuje súkromné výtvarné hodiny, ktoré sa radia medzi neformálne vzdelávanie. 
   
  Neformálne vzdelávanie je dobrovoľné a vedomé učenie sa, nad rámec formálneho vzdelávania.  Je určené rôznym cieľovým skupinám, bez obmedzení veku. Prebieha v rozličných podmienkach i prostrediach, nie je striktne štrukturované ako formálne vzdelávanie a jednotlivé predmety v ňom. V neformálnom vzdelávaní je kľúčovým cieľ  programu vzdelávania ako aj čiastkové ciele jednotlivých logicky nadväzujúcich aktivít, ktorými sa k cieľu môžeme dopracovať. Cieľom pri tom môže byť naučiť sa novú vedomosť, zručnosť alebo zmeniť postoj. Neformálnym vzdelávaním účastníkov sprevádza profesionálny umelec s dlhoročnou praxou, 
  ktorý odovzdáva vlastné know-how, ktorý nehodnotí vzdelávanie účastníkov, ale podporuje sebahodnotenie a vlastné uvedomovanie každého účastníka. Spätnú väzbu je možné dať – ak je o ňu záujem. Pre samotný vývoj účastníka je dôležitá spätná väzba a disciplína, na základe ktorej pomocou sebareflexie môže zveľaďovať svoje nadanie. Účastník sa sám rozhoduje, čo sa chce naučiť. Za výsledok vzdelávania sú však zodpovedné obe strany. Tým, že sa jedná o súkromné výtvarné hodiny, program je nastavovaný podľa individuálnej potreby účastníka. 

   

   

  Spoločnosť

  BEAUTIFUL ART s.r.o
  Južná trieda 4.B
  040 01 Košice
   
  IČO: 46969276  DIČ: 2023681275
  Banka: Tatrabanka a.s.
  Účet: SK3711000000002946062789
   
   
   

  Kontakt

  BEAUTIFUL ART s.r.o
  Južná trieda 4.B
  040 01 Košice
   
  Tel.: +421944033123, +421944333202
  E-mail:
   
   

  VÁŽENÍ PARTNERI:

   

   

   

  Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o .a Didier Le Mar