Základné podmienky kurzu:

  • 2 mesačný kurz je možné začať kedykoľvek v priebehu mesiaca podľa dohody s lektorom kurzu od uhradenia kurzu.
  • Ateliér poskytuje  materiál podľa potreby jednotlivca pri kurzoch jedine konajúcich sa v ateliéri.
  • Po prihlásení na kurz sa pripravuje individuálny učebný plán. 
  • Kurz či súkromné hodiny sa konajú raz do týždňa a jednotlivé sedenie trvá 2 hodiny až 4 hodiny.

   

   Dňa 8.9.2022 sme sa rozhodli v rámci podpory rozvíjajúcich sa umelcov na Slovensku aktualizovať cenník výtvarných kurzov.

   

   

  CENNÍK KURZOV:

  1-2 mesačný kurz je veľmi vhodný pre osvojenie si výtvarných základov. 

  1 mesačný kurz :     200, EUR      sedenia : 4   po 2 hodiny    

  2 mesačný kurz :     352, EUR      sedenia : 8   po 2 hodiny 

   

  4-8 mesačný výtvarný kurz je určený pre osvojenie si základných a stredne pokročilých výtvarných pojmov.

  4 mesačný kurz :     660, EUR      sedenia : 16 po 2 hodiny 

  8 mesačný kurz :     1120, EUR      sedenia : 32 po 2 hodiny

   

  10-12 mesačný kurz je určený pre osvojenie si základných, stredne pokročilých až pokročilých výtvarných pojmov a jednotlivých tématických celkov. 

  10 mesačný kurz :   1300, EUR    sedenia : 40 po 2 hodiny

  12 mesačný kurz :   1440, EUR     sedenia : 48 po 2 hodiny

  Na výtvarné kurzy sa dá prihlásiť z celého Slovenska ako aj zo zahraničia a z tohto dôvodu výučba prebieha online a výlučne individuálne. Za posledné roky máme overené a potvrdené, že výučba online je efektívnejšia a komfortnejšia.  

   

  KURZ PRE POKROČILÝCH: 

  Štvor mesačný výtvarný kurz pre pokročilých autorov je určený pre osvojenie si individuálnych výtvarných techník. 
  4 mesačný kurz :     660, EUR      sedenia : 16 po 2 hodiny
   
  Dvanásť mesačný výtvarný kurz pre pokročilých autorov je určený pre rozšírenie si autorského rukopisného prejavu na profesionálnej úrovni. 

  12 mesačný kurz :   1440, EUR     sedenia : 48 po 2 hodiny

   

   

   

   

  Lucia Takáčová, galéria

  Didier Le Mar, galéria

  Spoločnosť

  BEAUTIFUL ART s.r.o
  Južná trieda 4.B
  040 01 Košice
   
  IČO: 46969276  DIČ: 2023681275
  Banka: Tatrabanka a.s.
  Účet: SK3711000000002946062789
   
   
   

  Kontakt

  BEAUTIFUL ART s.r.o
  Južná trieda 4.B
  040 01 Košice
   
  Tel.: +421944033123, +421944333202
  E-mail:
   
   

  VÁŽENÍ PARTNERI:

   

   

   

  Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o .a Didier Le Mar