Základné podmienky kurzu:


•    2 mesačný kurz je možné začať kedykoľvek v priebehu mesiaca podľa dohody s lektorom kurzu. Od prvej návštevy a uhradenia kurzu.
•    Ateliér poskytuje  materiál podľa potreby jednotlivca .
•    Po prihlásení na kurz sa pripravuje individuálny učebný plán.
•    Kurz či súkromné hodiny sa konajú raz do týždňa a jednotlivé sedenie trvá 2 hodiny.
 
Vzhľadom na COVID situáciu sme sa ku dňu 08.08.2021 rozhodli v rámci podpory rozvíjajúcich sa umelcov na Slovensku aktualizovať cenník výtvarných kurzov.
 

Cena kurzu a jeho dĺžka:

Kurzy v ateliéri:
2 mesačný kurz :     320, €       sedenia : 8      po 2 hodiny
4 mesačný kurz :     600, €       sedenia : 16    po 2 hodiny 
6 mesačný kurz :     840, €        sedenia : 24   po 2 hodiny + diela zaradené do predaja v našej galérii
8 mesačný kurz :     1040,€        sedenia : 32   po 2 hodiny + diela zaradené do predaja v našej galérii
10 mesačný kurz :     1200,€      sedenia : 40   po 2 hodiny + diela zaradené do predaja v našej galérii
12 mesačný kurz : 1320 ,€         sedenia : 48 po 2 hodiny + po skončený kurzu usporiadaná autorská predajná výstava + diela zaradené do predaja v našej galérii
 
 

RÝCHLO KURZY:

1 mesačný kurz :    600, €        sedenia :  16 po 2 hodiny
4 mesačný kurz :  1040, €        sedenia :  32 po 2 hodiny
6 mesačný kurz :  1320, €        sedenia :  48 po 2 hodiny
 
 

DIAĽKOVÉ KURZY:

2 mesačný kurz :     240, EUR      sedenia : 8   po 2 hodiny     
4 mesačný kurz :     460, EUR      sedenia : 16 po 2 hodiny
6 mesačný kurz :     660, EUR      sedenia : 24 po 2 hodiny 
8 mesačný kurz :     840, EUR      sedenia : 32 po 2 hodiny
10 mesačný kurz :   1000, EUR    sedenia : 40 po 2 hodiny
12 mesačný kurz :   1140, EUR     sedenia : 48 po 2 hodiny

 

Lucia Takáčová, galéria

Didier Le Mar, galéria

Spoločnosť

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
IČO: 46969276  DIČ: 2023681275
Banka: Tatrabanka a.s.
Účet: SK3711000000002946062789
 
 
 

Kontakt

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
Tel.: +421944033123, +421944333202
E-mail:
 
 

VÁŽENÍ PARTNERI:

 

 

 

Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o .a Didier Le Mar